WeCare

 

Vi delar en tradition och kultur att göra mer än det som förväntas av oss – för gästerna, våra medarbetare, samhället och miljön. Vi kallar detta arbete för WeCare. Här är några områden vi fokuserar på och vad vi gör i praktiken.

Talita

 

Talita är en ideell organisation som erbjuder en väg ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett nytt liv. Deras ettåriga rehabiliteringsprogram bygger på en metod som de utformat utifrån den kunskap som de fått under 20 år som varit verksamma. I programmet arbetar de förebyggande, uppsökande och rehabiliterande och kallar det Talitametoden. Nästintill samtliga kvinnor som genomgått programmet lämnar prostitutionen för gott.

På kuddarna i varje rum lägger vi en dörrhängare med information om Talita och hur du som gäst kan avstå städning av ditt rum och därmed bidra med 20 SEK. Nordic Light dubblar sedan summan.

 

ISO 14001

 

ISO 14001 är ett samlingsnamn för internationella standarder inom miljöledning. För att få certifieringen måste det finnas ett tydligt fokus på miljöförbättrande åtgärder, resultaten måste registreras, och målen måste justeras varje år.

Vi har vårt miljöledningssystem, NewPenguin, där en viktig del i certifieringen är upplärning av medarbetare. Vi har ett e-learningprogram som alla medarbetare får ta del av. Vi har även en miljökoordinator, som ser till att miljöarbetet genomförs och registreras.

Ingen engångsplast

 

Plastproduktionen har ökat enormt sedan 50-talet, och i nuläget skapas ca 280 miljoner ton plast per år. Det kan jämföras med den årliga världsproduktionen av bomull på cirka 25 miljoner ton och stål på cirka 1000 miljoner ton. Av all denna plast används cirka 40 procent till engångsprodukter, till exempel matförpackningar och plastpåsar. Att begränsa vår användning av plast är mycket viktigt för miljön.

Matrevolutionen

 

Mindre tallrikar – mindre avfall. Av all mat som produceras i världen slutar 33 % som avfall. Det är förstås inte hållbart. Att minska matsvinnet är något som vi jobbar med, och du kan bidra! Genom att minska tallriksstorleken ett par centimeter,  reducerar vi avfallet med hela 20 %.

Vi använder WWF:s fiskeguide för att utarbeta en egen rödlista (rödlistning finns till för att utvärdera och bedöma tillståndet för arter i naturen. Resultatet är en ”rödlista” som används för att kunnabedöma vilka kött- och fiskprodukter som ska undvikas). Vi vill inte att maten vi serverar kommer från en produktion med djurmisshandel, utrotning eller på ett sätt som skadar miljön. Samtlig fisk hos oss är ACE eller MCE märkt.

Etisk Handel

 

Ett besök hos oss ska vara positivt och smart, både för våra gäster och för samhället. Att leverera fantastiska hotellupplevelser, producerade med omtanke för människor och miljö, är viktigt för oss.

Det är inte alltid lätt att handla rätt, därför har vi utvecklat etiska riktlinjer för våra leverantörer och alla deras leverantörsled. Dessa täcker grundläggande mänskliga rättigheter, krav på goda arbetsförhållanden och miljökrav som är internationellt erkända FN-konventioner och ILO-konventioner.

Vi vill att alla våra samarbetspartners gör så lite påverkan på miljön som möjligt. Därför har vi en lista över minimikrav på miljöcertifieringar och miljöpolicies som alla våra leverantörer förbinder sig till att upprätthålla.

 

Mångfald

 

Vi är 16 500 medarbetare från 170 olika länder. Oavsett vilken erfarenhet du har, var du är i livet, vilken rörlighet du har eller vem du älskar så finns en plats för dig på Nordic Choice Hotels där Nordic Light Hotel ingår.

Vi har ett ambitiöst arbete för lika rättigheter och möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Nordic Light Hotel är TAG Approved ® som ett LGBTQ-Hotell med vår samarbetsparter Preferred Hotels & Resorts.