Dansk Guldålder

Många känner till det så kallade Skagenmåleriet från senare delen av 1800-talet. Men utöver detta – och trots att Danmark är ett grannland och att det finns en gemensam historia – är den konst som format bilden av Danmark förvånansvärt okänd i Sverige.

Nationalmuseum